Two line and dot diamond ring (rpg521)

ราคาขาย ราคา 22,900.00 ฿ ราคาปกติ 38,200.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Two line and dot diamond ring (rpg521)

D.0.04 cts/1 pc/F color น้ำ98/vvs2-vs1
D.0.12 cts/21 pcs/F color น้ำ98/vvs2-vs1

Setting : 18k Pink gold