4Cs Diamond Color, Clarity, Carat weight ,Cutting grade ต้องรู้อะไรบ้างก่อนซื้อเพชร

ก่อนซื้อเพชรต้องรู้จัก 4Cs ก่อนนะคะ คือ น้ำ(หรือสีเพชร), ความสะอาด, น้ำหนักเพชร และ เกรดการเจียรไน ทุกปัจจัยมีส่วนทำให้ราคาเพชรไม่เท่ากัน

 

Diamond Color (สีของเพชร)

            สีของเพชรหรือน้ำ คือความขาวของเพชร เริ่มจาก D color หมายถึงน้ำ 100 E color หมายถึงน้ำ99 ไล่ลงไปเรื่อยๆ โดยยิ่งสีน้ำต่ำลงเพชรจะมีสีนวลเหลืองชัดขึ้นเรื่อยๆ โดยน้ำไม่เกี่ยวกับประกายเพชรแต่อย่างใด 

 

                 

Diamond Clarity Chart (ความสะอาด)

        โดยปรกติแล้วตามธรรมชาติในผลึกเพชรอาจจะมีสิ่งที่ปนเข้ามาหรือร่องรอยของการเติมใตตามธรรมชาติทำให้เห็นมีจุด หรือเส้นขีด หรือผลึกของแร่ชนิทอื่นในก้อนเพชร สิ่งเหล่านี้คือตำหนิของเพชร ความสะอาดของเพชรจำจำแนกเป็น

FL (Flawless) : ไร้ตำหนิทั้งด้านนอกและด้านใน

IF (Internal flawless) : ไร้ตำหนิด้านในของเพชร แต่มีตำหนิที่ผิวด้านนอกที่น้อยมากๆ

VVS1-VVS2 (very very Slightly included) : vvs1 จะเป็นเกรดที่สะอาดกว่า vvs2 

สำหรับ vvs แล้วตำหนิจะเล็กมากๆ ถึงแม่ว่าใช้แว่นขยายถึง 10 เท่าส่องแล้วยังมองตำหนิได้ค่อนข้างยากค่ะ(ตามรูปภาพด้านล่างคือตำหนิที่เห็นได้ภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า) ไม่สามารถมองเห็นตำหนิด้วยตาเปล่าได้

VS1-VS2 (Very slightly included) : Vs1 จะเป็นเกรดที่สะอาดกว่า Vs2 เกรด VS นี้จะมองเห้นตำหนิได้เมื่อใช้กล้องขยาย 10 เท่าขึ้นไป โดยตำหนิจะเห็นได้ง่ายกว่า vvs แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่สามารถมองเห็นตำหนิด้วยตาเปล่าได้จึงเป็นเกรดที่น่าสนใจในการใช้สำหรับงบที่ไม่สูงจนเกินไปค่ะ

SI1-SI2  (Slightly included) : SI1จะสะอาดกว่า SI2 เกรด SI นี้เมื่อส่องด้วยแว่นขยาย10 เท่าจะเห็นตำหนิได้ค่อนช้างง่ายและชัด ตำหนิจะค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งตำหนิในเกรดนี้จะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเริ่มมีผลกับความสวยของเพชรค่ะ ตามภาพด้านล่าง

I1, I2, I3 (included) : I1, I2, I3 จะมีตำหนิค่อนข้างเยอะและเห็นด้วยตาเปล่า มีผลกระทบกับความสวยของเพชรค่อนข้างเยอะ จะเห็นเป็นตำหนิสีดำๆ หรือตำหนิรอยแตกที่ทำให้มีผลกับประกายของเพชร

               

Diamond Size Chart  (ขนาด และ น้ำหนักของเพชร)

ขนาดของเพชรมีผลต่อราคาของเพชรนั้นๆด้วยและราคาไม่ได้ขึ้นตามอัตราส่วนบัญญัติตรายาง เช่น 2 กะรัตในคุณภาพเดียวกันไม่ใช่ราคาสองเท่าของเพชร 1 กะรัต แต่ราคาเพชรจะอิงจากราคาเพชรกลาง เนื่องจากเพชรที่ขนาดใหญ่ต้องมาจากก้อนผลึกเพชรที่ใหญ่ขึ้นและหายากขึ้นราคาจึงสูงขึ้นตามน้ำหนักของเพชร                            

                

Cutting Grade (เกรดการเจียรไน)

เหลี่ยมการเจียระไนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและหลายๆคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เท่าที่ควร ประกายของเพชรแต่ละเม็ดขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้เป็นหลักสำคัญ หากเหลี่ยมการเจียรไนไม่สวย เพชรจะดูบอด ไม่เป็นประกายเท่าที่ควร แต่หากเหลี่ยมเจียรไนเป็นเกรดสูงสุด 3 Excellent แล้วเพชรเม็ดนั้นจะเปล่งประกายได้สวยที่สุดที่สามารถเป็นได้ และนี่คือสิ่งที่คนทั่วใปให้ความสำคัญที่สุดในการซื้อเพชร บางคนเข้าใจผิดว่าต้องเลือกน้ำ 100 เพื่อให้ประกายสวย แต่ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องค่ะ เพชรน้ำ 100 เป็นสีของเพชรเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับประกายเพชรแต่อย่างไร

แนะนำให้เลือกเพชรใบเซอร์ที่ระบุว่าได้เกรด Excellent ทั้งสามบรรทัดนี้ค่ะ (cut grade, Polish, Symmetry)จะมีระบุอยุ่ในเซอร์ GIA ทั้งหมด

 

สำหรับเพชรทางร้าน Gems Heritage แล้วเพชรทรงกลมทุกเม็ดที่มีใบเซอร์ GIA ทางร้านเลือกใช้เฉพาะ cutting grade 3 excellent เท่านั้น เพื่อเพชรที่สวยที่สุดของลูกค้าค่ะ