Andes collection

Andes collection

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสันเขาของภูเขา Andes ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก
โดยแทรกลายเส้นสันเขาเป็นลูกเล่นในการฝังเพชรกลมสองฝั่งเป็นรายละเอียดเท่ๆ ที่แทรกอยู่ในทุกชิ้นของคอลเลคชั่นนี้
พร้อมกับใช้เพชรทรงแฟนซีเม็ดใหญ่เรียงเด่นเป็นจุดดึงดูดสายตา

มาสนุกกับเรื่องราวความท้าทายในการท่องเที่ยวที่สันเขา Andes ด้วยกันนะคะ