Three halo diamond earring(erpg277)

ราคาขาย ราคา 49,900.00 ฿ ราคาปกติ 83,200.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Three halo diamond earring(erpg277)

Diamond : 0.45cts/6pcs/F color น้ำ98/vs

0.30cts/56pcs/F color น้ำ98/vs

setting : 18k pink gold