Infinity series no.6

ราคาขาย ราคา 47,900.00 ฿ ราคาปกติ 79,900.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Infinity series no.6

D : 0.30cts/1pc/E color น้ำ99/vvs2-vs1

D : 0.01ct/E color น้ำ99/vvs2-vs1

fancy colored diamond : 0.23cts

Setting : 18 pink gold