Infinity series no.3

ราคาขาย ราคา 42,500.00 ฿ ราคาปกติ 70,900.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Infinity series no.3

D : 0.26cts/1pc/E color น้ำ99/vvs2-vs1

D : 0.04cts /E color น้ำ99/vvs2-vs1

fancy colored daimond : 0.3cts

Setting : 18k White gold