Infinity series no.2

ราคาขาย ราคา 49,500.00 ฿ ราคาปกติ 82,500.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Infinity series no.2

D : 0.30cts/1pc/E color น้ำ99/vvs2-vs1

D : 0.015cts/E color น้ำ99/vvs2-vs1
fancy colored diaond : 0.35cts
Setting : 18k Pink gold