Infinity series no.1

ราคาขาย ราคา 55,000.00 ฿ ราคาปกติ 91,700.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Infinity series no.1

D : 0.25cts/1pc/E color น้ำ99/vvs2-vs1

D : 0.015cts/E color น้ำ99/vvs2-vs1


Fancy colored diamond : 0.52cts
Settting : 18k Pink gold