Couple Two tone solitaire diamond ring(rwy478)

ราคาขาย ราคา 18,500.00 ฿ ราคาปกติ 31,900.00 ฿ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Couple Two tone solitaire diamond ring(RWY478)

Men

D. 0.06 cts/1 pc/F color น้ำ98/vvs2-vs1
D. 0.015 cts/1 pc/F color น้ำ98/vvs2-vs1

Setting : 18k White gold - Yellow gold

 

Women

D.0.035 cts/1 pc/F color น้ำ98/vvs2-vs1
D. 0.01 cts/1 pc/F color น้ำ98/vvs2-vs1

Setting : 18k White gold - Yellow gold