ที่ร้านขายเพชรบอกว่าเพชรไม่มีตำหนิเนี่ยจริงๆเกรดอะไรกันแน่?

โดยปรกติแล้วเพชรจะถูกแบ่งแยกความสะอาด(clarity) ออกเป็นหลายเกรดโดยเริ่มจาก

Flawless (FL) คือเพชรที่ไม่มีตำหนิทั้งด้านในแล้วด้านนอกของเพชร

Internal Flawless(IF) คือเพชรที่ไม่มีตำหนิด้านในเลยแต่อาจจะมีมลทินด้านนอกบนผิวเพชร(สามารถเห็นได้เฉพาะส่องกล้องขยาย10เท่าเท่านั้น)ซึ่งไม่มีผลต่อประกายของเพชรแต่อย่างได

Very, very slightly included (VVS1-VVS2) มีตำหนิเพียงเล็กน้อยซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในการดูเพชรใช้แว่นขยาย10เท่าแล้วยังมองเห็นได้ยาก

Very slightly included(VS1-VS2) มีตำหนิเพียงเล็กน้อยซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการดูเพชรสามารถเห็นได้เมื่อใช้แว่นขยาย10เท่า

Slightly included(SI1-SI2) มีตำหนิซึ่งสามารถสังเกตุได้ง่ายเมื่อใช้แว่นขยาย10เท่า หรือในบางกรณีสามารถมองเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า

Included(I1-I2-I3) ตำหนิสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย10เท่าหรือเมื่อใช้ตาเปล่า ตำหนิมีผลต่อประกายเพชรอย่างสังเกตได้

สำหรับเพชรที่ไม่มีตำหนิที่เราเรียกกันจะหมายถึงเกรดFL และ IF เท่านั้นแต่ร้านเพชรบางร้านกางเซอร์ออกมาให้ลูกค้าดูเกรดVVS1–2 แล้วบอกเนี่ยเพชรไม่มีตำหนิเลยค่ะ งงกันไปเลยทีเดียว!! เขาก็ระบุอยู่ในเซอร์ละน้าา ดังนั้นเมื่อได้เซอร์ของเพชรมา ทำความเข้าใจกับแต่ละอย่างที่ระบุไว้ด้วยนะคะอย่าเชื่อคนขายอย่างเดียวนะจ้าา :)