คอลเลกชัน Andes

คอลเลกชัน Andes

ขู่ขู่ว่าจะเตือนเขาเขาภูเขาของ Andes ที่ปัญญาเขาสูง
โดยเขิญกล้าที่กล้าเล่นในไสไส่เพชรสองฝั่งเป็นสุดยอดๆ ที่กล้าเข้ากล้าของกล้านี้
เครื่งเครื่งเครื่อเครื่อเครื่งเครื่งเครื่อเครื่งเครื่งเครื่อเครื่งเครื่งเครื่งเครื่อเครื่งเครื่งเครื่งเครื่งเครื่งเครื่อ...

มาท้าทายท้าทายในที่สันเขา Andes ด้วยจ้า