loose Diamonds

loose Diamonds

เพชรร่วงแท้ พร้อมใบรับประกันจากทางร้าน

เพชรสีเหลืองธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านกระบวนการทำสี เพชรสีถือเป็นเพชรที่หายากกว่าเพชรสีขาวทั่วไป

สีถือเป็นปัจจัยหลักสำหรับราคาเพชรสี ความสะอาดจะเป็นรอง เนื่องจากเพชรสีแต่ละเม็ดจะมีสีที่ไม่เหมือนกัน
ความเข้มที่ไม่เท่ากัน เพชรสีแต่ละเม็ดจึ aงไม่เหมือนกัน และมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน